Home · Dance · Czym są sporty ekstremalne?

Czym są sporty ekstremalne?

Sporty ekstremalne są dyscypliną sportową, których uprawianie wymaga od nas ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, zdrowego rozsądku w sytuacjach kryzysowych. Uprawianie tego sportu wiąże się z pokonywaniem trudności, własnych ograniczeń, dawania z siebie wszystkiego. Sportowcy którzy uprawiają sporty ekstremalne doznają wielkich emocji, pokonują ograniczenia psychiczne podczas tych zmagań wyzwalana jest adrenalina.

Tak jak w innych dyscyplinach sportu, rozwój następuje poprzez indywidualny wkład uprawiających go osób. Sporty ekstremalne można podzielić na kilka kategorii m.in. powietrzne, wodne oraz lądowe. Do dyscyplin sportów ekstremalnych zaliczamy: kolarstwo górskie, motocross, skateboarding, snowboarding, wspinaczkę to tylko krótka lista wszystkich możliwych do uprawiania dyscyplin.

12.06.2015. 09:03